: گیره های صنعتی قابل نصب برروی بیل مکانیکی
 
 
شرکت آبراه مُنا نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات و گیره های صنعتی میباشد
 
     
     
 
   
Wimmer :  
  Clamshel Lobster
  Grapple Mamut
  Grapple Oyster
  Grapple Octopus
  Mechanical Grapple
   
 
     
     
     
     
 
 
 
All rights reserved - ARMCO Co Ltd 2015