: انواع باکت
 
 
شرکت های ویممر اُتریش و آللو فنلاند سازنده باکت های قابل نصب بر روی بیل مکانیکی , لودر , و بکهو لودر ها هستند .
 
     
     
 
 
 
دریافت دیتا شیت باکت های ویممر اُتریش
 
Wimmer buckets data sheet
 
 
 
 
     
 
 
 
دریاقت کامرشیال شیت باکت های شرکت آللو فنلاند
 
ALLU buckets commercial sheet
 
 
 
 
     
     
 
 
 
All rights reserved - ARMCO Co Ltd 2015